Stiftelsen Hilda och Gustaf Eriksons

samt Gustaf Adolf Eriksons understödsfond

Uppgifter vi samlar in:

  • Information du skickar in via vårt ansökningsformulär
  • IP-adress och tidpunkt för ditt besök
  • Anonyma uppgifter om vilken webbläsare och typ av enhet (dator, mobil) du använder, samt i vilket land du verkar befinna dig. Dessa uppgifter går inte att härleda till dig som person.

Hur och varför vi samlar in uppgifter

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla
personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav.
Datat sparas så länge som beviljat stöd finns tillgängligt för utbetalning eller redovisning av
beviljade medel saknas.

Data om tidigare ansökta medel begränsas till namn, syfte för ansökan, avslag eller
beviljande, samt om redovisningen är gjord.

Vi samlar in IP-adresser för att kunna lagra anonym statistik i Google Analytics. Genom att besöka vår hemsida kan det komma att lagras kakor (cookies) på din dator. Dessa innehåller inga personuppgifter.
Din IP-adress kommer även tillfälligt att lagras på vår server och hos vår leverantör av säkerhetslösningar. IP-adressen används för att kunna analysera trafiken på vår sajt. Detta görs för att vi ska kunna upprätthålla en stabil och säker hemsida.

Informationen lagras och hanteras på ett säkert sätt inom EU eller av företag i tredje land som följer standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om.

Stiftelsen lämnar aldrig ut eller säljer vidare personuppgifter till annan tredje part än vad som nämns i denna policy, med undantag för att uppfylla eventuell rättslig skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut. I det fall att Stiftelsen har anledning att behöva anlita en ny tredje part för att hantera uppgifter kommer denna integritetspolicy att uppdateras för att återspegla detta.