Stiftelsen Hilda och Gustaf Eriksons

samt Gustaf Adolf Eriksons understödsfond

Stiftelsen

Vi stöttar organisationer, projekt och eldsjälar som brinner för att bevara och utveckla den åländska sjöfarten samt dess historia.

Stiftelsen Hilda och Gustaf Eriksons samt Gustaf Adolf Eriksons understödsfond

Stiftelsen Hilda och Gustaf Eriksons samt Gustaf Adolf Eriksons understödsfond har som ändamål att understödja sjöfartsutbildning, sjöhistorisk forskning, sjömansutbildning ombord på segelfartyg, samt bevarandet av sjöhistoriskt värdefulla föremål och byggnader på Åland. Stiftelsens ändamål är även, sedan den bildades 1943, att bistå nära anhöriga till avlidna åländska sjömän. Stiftelsen delar varje år ut understöd till privatpersoner, föreningar, arbetsgrupper, hantverkare och projekt på Åland.

Lasse Kärkkäinen

Ansök om understöd

Är du studerande eller forskare inom sjöfart? Eller arbetar du med bevarandet av sjöhistoriskt värdefulla föremål eller byggnader på Åland?

Tillsammans skriver vi åländsk sjöfartshistoria

Vare sig de är studerande, forskare, organisationer eller projekt har alla våra understödstagare en gemensam nämnare: passionen för den åländska sjöfarten. Bekanta dig med några av de många projekt vi har varit med och stöttat i snart 80 år. Tillsammans har vi skrivit åländsk sjöfartshistoria.

Tidigare understödstagare

Simulator till navigationsskolan

Alandia Shipping Academy

Ålands Sjöfartsmuseum

Visit Åland

Ålands Marinhistoriska Sällskap

Magnus Christensson

Segeljakten Alanta

Lasse Kärkkäinen

Museifartyget Pommern

Visit Åland

Skeppargården Pellas

Skeppargården Pellas

Författare som skrivit om sjöfart

Sjöfartsstuderande på högskole/gymnasienivå

Ålands Sjöfartsmuseum

Examensarbeten

Språk- & studieresor för sjöfartsstuderande

Georg Stage

Galeasen Emelia

Ålands Sjöfartsmuseum

Familjen Erikson

Bekanta dig med våra grundare Hilda och Gustaf Erikson samt barnen Erikson