Stiftelsen Hilda och Gustaf Eriksons

samt Gustaf Adolf Eriksons understödsfond

Om stiftelsen

Vi vårdar arvet av Gustaf och Hilda Erikson samt minnet av Gustaf-Adolf Erikson

Magnus Christensson, ÅMS

En del av åländsk sjöfartshistoria sedan 1943

Stiftelsen Hilda och Gustaf Eriksons samt Gustaf Adolf Eriksons understödsfond har som ändamål att understödja sjöfartsutbildning, sjöhistorisk forskning, sjömansutbildning ombord på segelfartyg, samt bevarandet av sjöhistoriskt värdefulla föremål och byggnader på Åland. Stiftelsens ändamål är även, sedan den bildades 1943, att bistå nära anhöriga till avlidna åländska sjömän. Stiftelsen delar varje år ut understöd till privatpersoner, föreningar, arbetsgrupper, hantverkare och projekt på Åland.

Stiftelsens bidrag stöttar privatpersoner, föreningar, forskare, organisationer och studerande direkt. Indirekt får även allmänheten dra nytta av dessa medel i form av projekt som seglingar med Albanus och nybyggen som Alanta, samt Pommern och Sjöfartsmuseet. Understöden gynnar med andra ord fler än de som tar emot dem.

Stiftelsens uppkomst

1942 omkom den åländske skeppsredaren Gustaf Eriksons yngsta son när han tjänstgjorde på ett av sin fars fartyg. Sonen Gustaf-Adolf Erikson var styrman på ångfartyget Argo som sänktes av en rysk ubåt på Östersjön under andra världskriget 1942. Året därpå, i juni 1943, bildade Gustaf Erikson två stiftelser till minne av sin bortgångne son med syfte att bistå änkor och barn till avlidna åländska styrmän och sjömän. De två stiftelsernas ändamål utvidgades 1989 när styrelsen beslutade om att inkludera understödjande av sjöhistorisk forskning, skolningsverksamhet inom sjöfarten, samt bevarandet av sjöhistoriskt värdefulla föremål och byggnader på Åland. 1996 blev de två stiftelserna en, då styrelsen ansåg att dess ändamål var i det närmaste identiska. Det gemensamma namnet blev Stiftelsen Hilda och Gustaf Eriksons samt Gustaf-Adolf Eriksons understödsfond.

Ansök om understöd

Gustaf Erikson var en visionär och Finlands mest framstående skeppsredare på sin tid. Har du också en vision?

Stiftelsens historia

1943

Stiftelserna Hilda och Gustaf Eriksons understödsfond samt Gustaf-Adolf Eriksons understödsfond grundas när Gustaf Erikson donerar 3 miljoner mark till fonderna på sin 70-års dag. Den förstnämndas syfte var att stödja efterlevande änkor och barn till sjömän medan den andras syfte var att stödja efterlevande till befäl.

1953

Edgar Erikson och Eva Hohenthal donerar Pommern till Mariehamns stad

ÅMS

1989

Stiftelsernas ändamål utvidgas för att inkludera understödjande av sjöhistorisk forskning, skolningsverksamhet inom sjöfarten, samt bevarandet av sjöhistoriskt värdefulla föremål och byggnader på Åland

1993

Solveig Erikson donerar GE-villan gemensamt till Mariehamns stad och landskapet Åland.

1996

De två stiftelserna blir en

1998

Gustaf Eriksons dotter Eva Hohenthal donerar i sitt testamente hälften av sin förmögenhet till stiftelsen. Stiftelsens tillgångar fördubblas. 

Ålands Sjöfartsmuseum

Våra grundare

Bekanta dig med våra grundare Hilda och Gustaf Erikson samt barnen Erikson

Styrelsen

Stiftelsen företräds av en styrelse på tre till sex ordinarie medlemmar med en mandatperiod på fyra år. Varje år väljs en ny ordförande. Styrelsen förvaltar Gustaf och Hilda Eriksons arv samt minnet av Gustaf-Adolf Erikson genom att dela ut bidrag inom områden som de fann sin lycka och sitt levebröd i. På så vis vårdas den skatt som fortsätter att bidra till och upplysa samhället om åländsk sjöfartshistoria.

Ordförande: 

Margot Rosenqvist

Ledamöter: 

Anders Ingves
Henrik Fagerholm
Dan-Erik Woivalin
Johan Hjerling