Stiftelsen Hilda och Gustaf Eriksons

samt Gustaf Adolf Eriksons understödsfond

Understöd

I snart 80 år har vi stöttat personer, organistationer och projekt som bevarar och utvecklar den åländska sjöfarten och dess historia.

Tidigare understödstagare

Skeppargården Pellas

Skeppargården Pellas

Segeljakten Alanta

Lasse Kärkkäinen

Ålands Sjöfartsmuseum

Visit Åland

Ålands Marinhistoriska Sällskap

Magnus Christensson

Författare som skrivit om sjöfart

Sjöfartsstuderande på högskole/gymnasienivå

Ålands Sjöfartsmuseum

Simulator till navigationsskolan

Alandia Shipping Academy

Galeasen Emelia

Språk- & studieresor för sjöfartsstuderande

Georg Stage

Examensarbeten

Museifartyget Pommern

Visit Åland

Vill du vara med och bevara samt utveckla den åländska sjöfartshistorien? Ansök om understöd du med.

Vem kan ansöka om understöd?

Understöd kan sökas av enskilda personer, arbetsgrupper och föreningar.

Understöd kan däremot inte sökas av organisationer med vinstsyfte – ekonomiska föreningar, aktiebolag eller andra näringsdrivande företag. Bidrag medges inte heller till egenföretagare för utveckling av verksamhet, lön, marknadsföring, webbsidor eller liknande.

Hur ansöker jag?

Ansök om understöd genom vårt ansökningsformulär. Bifoga CV, detaljerad redogörelse samt budget över hur du tänkt använda stödet.

För anhöriga till avlidna åländska sjömän ska ämbetsbetyg samt uppgifter över sökandes ekonomiska ställning.

När kan jag ansöka om understöd?

Understöd kan sökas varje år innan den sista oktober. Därefter går styrelsens medlemmar igenom ansökningarna och överlägger, innan årets stipendiater meddelas.

Ansök om understöd

När får jag besked?

Vi meddelar er beslutet senast den 1 januari 2023 men siktar på att återkoppla tidigare än så. Beslutet meddelas i första hand per e-post.