Stiftelsen Hilda och Gustaf Eriksons

samt Gustaf Adolf Eriksons understödsfond

Våra grundare

Lär känna den inflytelserika familjen Erikson

Gustaf Erikson

Gustaf Erikson föddes 1872 i Lemland. Efter fyra år i folkskola gick han till sjöss som tioåring där han inledde sin karriär som kajutvakt. Vid tjugoårsålder hade han  avlagt understyrmansexamen och sju år senare, år 1900, tog han sjökaptensexamen på navigationsskolan i Nikolajstad (Vasa). 1909 blev han befälhavare på fregatten Albania som på den tiden var Finlands största segelfartyg av trä. Därefter fick han tjänst på järnbarken Lochee som var ett av de första järnsegelskeppen i den finländska handelsflottan. Han var även delägare i Lochee. 1913, vid 40-års ålder, beslutade sjöfartsrådet Gustaf Erikson att gå i land och placerade sina besparingar i en andel i barken Tjerimaj samt fyrmastbarken Renée Rickmers som döptes om till Åland. Mellan 1913 och 1947 ägde Gustaf Erikson 66 handelsfartyg allt som allt och hans rederi har beskrivits som världens sista segelfartygsrederi. 1943 donerade Gustaf Erikson tre miljoner finska mark till två fonder med syfte att stödja änkor och barn till bortgångna sjömän. Detta gjordes till följd av yngsta sonen Gustaf-Adolfs bortgång på en av Gustaf Eriksons ångare i Östersjön under andra världskriget. Gustaf Erikson var på sin tid Finlands största skeppsredare och en framstående person i det åländska näringslivet. Han var bland annat med och grundade Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 1937 som i dag är Alandia försäkring. Efter Gustaf Eriksons bortgång 1947 tog sonen Edgar Erikson över verksamheten.

Läs mer om världens sista stora segelfartygsredare 

Ett arv som lever vidare

1872

Gustaf Erikson föds i Lemland

1900

Gustaf Erikson tar sjökaptensexamen från Wasa

1906

Gustaf och Hilda Erikson gifter sig ombord på fregatten Albania.

1909

Gustaf Erikson blir befälhavare på Finlands största segelfartyg av trä, Albania

1913

 Sjöfartsrådet Gustaf Erikson går i land och investerar i barken Tjerimaj och fyrmastbarken Åland

1933

Gustaf Erikson räddar Ålands Aktiebank genom att teckna 7000 aktier i den första emissionen. Sedan garanterade han de följande emissionerna. Året efter äger Helsingfors Aktiebank 28 procent i Ålands Aktiebank och Gustaf Erikson 38 procent.

1937

Gustaf Erikson är med och grundar Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 1937 som i dag är Alandia försäkring

1942

Sonen Gustaf-Adolf Erikson mister livet i juni när han tjänstgör som styrman på faderns fartyg Argo som sänks av en rysk ubåt på Östersjön under andra världskriget.

1943

Stiftelserna Hilda och Gustaf Eriksons understödsfond samt Gustaf-Adolf Eriksons understödsfond grundas när Gustaf Erikson donerar 3 miljoner mark till fonderna på sin 70-års dag. Den förstnämndas syfte var att stödja efterlevande änkor och barn till sjömän medan den andras syfte var att stödja efterlevande till befäl.

Hilda Erikson

Hilda Othelia Bergman föddes år 1890 i Finström, Bergö. Hon var ett av sex barn i en stor familj och skickades därför till Mariehamn för att bo hos sin faster Ida som var barnmorska. Når Hilda fyllt 14 ska den då 32-åriga Gustaf Erikson har bett om hennes hand i äktenskap. Ett år senare accepterar hon och året därpå, år 1906, gifter de sig. Under bröllopsresan till Sydafrika som var en lång seglats fick Hilda en symaskin för att ha något att göra ombord. Hon lärde sig bland annat att sy kalsonger som såldes till besättningen. Hilda Erikson var med på flera av sin makes resor och sägs ha korsat ekvatorn åtta gånger. Hilda och Gustaf Erikson fick fyra barn, Edgar, Eva, Greta och Gustaf-Adolf. I en text från Ålands Sjöfartsmuseum beskrivs Hilda som den ekonomiska husfrun, den goda familjemodern och en strålande och charmerande värdinna. Efter barnen Greta samt Gustaf-Adolfs bortgång blir Hilda sjuk och blir sig aldrig riktigt lik igen. Efter makens bortgång år 1947 går Hilda bort år 1950.

Understöd

Är du författare eller forskare och skriver om sjöfart? Var med och skriv åländsk sjöfartshistoria!

Gustaf-Adolf Erikson

Gustaf-Adolf Erikson var Gustaf och Hilda Eriksons yngsta son. Han hade en äldre bror, Edgar, samt två systrar, Eva och Greta. Likt sin far lockades han av ett liv till sjöss och valde att följa i faderns fotspår. Gustaf-Adolf fick ett kort liv då han miste livet i juni 1942 under andra världskriget när han tjänstgjorde som styrman på faderns ångfartyg Argo. Fartyget sänktes av Ryssland på Östersjön. Vid beskedet om sonens död från Militärmyndigheten ska Gustaf Erikson ha uttalat sig om att Gustaf-Adolf var hans favoritson och han hade satt allt sitt hopp hos honom.

Edgar Erikson

1914/1915 fick Gustaf och Hilda Erikson sitt första barn, sonen Edgar. 1935 inledde han sin karriär på rederiet och 1947 tog han över verksamheten efter faderns bortgång, trots att det egentligen var tänkt att hans yngre bror som gick bort 1942 skulle ha gjort det. Edgar Erikson var ingen sjöman men han var däremot handelsutbildad. Efter faderns bortgång kämpade han för att få tillbaka rederiets fartyg som beslagtagits under kriget. 1947 blev Edgar Erikson verkställande direktör för Nystads varv och 1948 efterträdde sjöfartsrådet Edgar sin far i förvaltningsrådet i Ålands Aktiebank som ordförande. Under 1950-talet valde han att överge segelfartygen och satsade i stället på ångfartyg och därefter motorfartyg. 

Eva Hohenthal

Eva Hohenthal föddes 1918 och var Gustaf och Hilda Eriksons yngsta dotter. Trots att hon aldrig var aktiv i rederiet var hon alltid med och stöttade dess verksamhet samt sin bror Edgar efter faderns bortgång. Vid sin bortgång 1998 testamenterade Eva Hohenthal halva sin förmögenhet till stiftelsen varav stiftelsens tillgångar fördubblades.

Greta Erikson

Greta Erikson föddes 1917. I augusti 1946, vid 29 års ålder, dog hon av tuberkulos.

Källor:

Böcker: 

The Last Tall Ships

Sanningen om Ålandsbanken